Grunnþættir

Grunnþættir Aðalnámskrár 

Stanslaust er unnið að því að uppfæra skólanámskrá. Nú í vetur 2018 til 2019 stendur yfir endurskoðun á starfsáætlun og skólanámskrá Arakletts en Araklettur og Tjarnarbrekka á Bíldudal hafa ný lokið áralöngu samstarfi. Araklettur er því að skapa sér sína eigin sýn og stefnu  - bæði kennslufræðilega og hvað varðar starfshætti. Grunnþættir Aðalnámskrár og hvernig þeir birtast í skólastarfinu eru eitt af því sem er í mótun. 

LÆSI 

Læsi birtist með fjölbreyttum hætti í skólastarfi Arakletts.

 • Samverustundir - lesið, sungið, umræður. 

 • Tölur og talnagildi eru regululegur þáttur af skólastarfinu. 

 • Bókstarfir og hljóðin - markviss málörfun. 

 • Form og litir. Andstæður, samheiti, andheiti. 

 • Sögur og leikir. 

 • Og margt fleira. 

SJÁLFBÆRNI 
Umhverfisnefnd starfar við skólans og kemur saman sex sinnum á skólaárinu, elstu nemendurnir eru sjálfkrafa í umhverfisnefnd. 
 • Börnin framkvæma umhverfismat 

 • Samþætt verkefni sem tengjast sjálfbærni

LÝÐRÆÐI OG MANNRÉTTINDI 
 • Vináttuverkefni

 • Lífsmennt 

 • Gjörhygli (Mindfulness)

JAFNRÉTTI 
 • Gild jafnréttisstefna 

 • Lífsmennt kennir virðingu 

 • Hnattrænt jafnrétti unnið með nemendum 

HEILBRIGÐI OG VELFERР

Heilbrigði og velferð birtist með fjölbreyttum hætti í skólastarfi Arakletts. Araklettur vinnur að því að verða heilsueflandi leikskóli. 
Hreyfing og útivera 

 • Mataræði 

 • Geðrækt 

 • Tannheilsa 

 • Öryggi 

 • Fjölskylda 

 • Nærsamfélag 

 • Starfsfólk 

SKÖPUN 
 • Markvisst er unnið með sköpun og tjáningu í skólastarfinu. Teikning, litablöndun, málun, klippimyndir og leir. 

 • Nemendur semja sögur og ljóð.  

 • Lögð áhersla á að þau skapi sína eigin veröld gegnum leik með umhverfi sem gefur tækifæri til þess.